مقاله مطالعه ساختار استخوان شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار استخوان شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان شناسی
مقاله ماهی کلمه
مقاله جمجمه عصبی
مقاله اسکلت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قجقی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ایگدری سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده سقرلو ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف مطالعه ساختار استخوان شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد ۵ قطعه ماهی کلمه دریای خزر از صیدگاه بندرترکمن از ماهی گیران محلی خریداری شد. نمونه های شفاف شده و قطعات جدا شده از آن ها توسط اسکنر Epson v700 مجهز به حمام گلیسیرین اسکن و تصویربرداری شدند. بررسی ساختار استخوانی نیز توسط یک دستگاه استریومیکروسکوپ MS5Leica بررسی و توصیف گردید. ویژگی های اسکلت ماهی کلمه در سه بخش اسکلت جمجمه، تنه و دم برای توصیف شکل استخوان آن مشخص گردید.