سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده اسدی زاده – ایران تهران دانشگاه الزهرادانشکده علوم گروه شیمی
سعید دهقان پور – ایران تهران دانشگاه الزهرادانشکده علوم گروه شیمی
سمیه طالقانی – ایران تهران دانشگاه الزهرادانشکده علوم گروه شیمی
لیدا فتوحی – ایران تهران دانشگاه الزهرادانشکده علوم گروه شیمی

چکیده:

کمپلکس مسطح [Cu(4-ampc)2]BPh با لیگاند morpholin-4-yl-pyridin-2-ylmethylene-amine, 4-am تعیین ساختار شد. کوردیناسیون اتم مس تتراهدرال است. البته زوایای اطراف مس انحراف از حالت چهار وجهی را به خوبی نشان میدهد. کوئوردیناسون اطراف اتم نیتروژن ایمینی در پیریدین با توجه به مجموع سه زاویه اطراف آن ΣN در این ترکیب تقریبامسطح است.