سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود میرزائی – دانشگاه تربیت مدرس
ناصر هادی پور – دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا ابوالحسنی – دانشگاه تربیت مدرس- مرکز فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ت

چکیده:

به منظور مطاله ساختاری ثابت های جفت شدگی چهار قطبی با محاسبه تانسورهای شیب میدان الکتریکی در سطح هسته های B و N به روش نظریه تابعی چگالی در ساختار نانو لوله بورنیترید (۰ و ۶۰) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا ساختار از نظر سطح انرژی بهینه شد و سپس محاسبات تانسورهای شیب میدان الکتریکی در ساختار بهینه شده انجام گرفت. ثابت های جفت شدگی چهار قطبی به دست آمده حکایت از ناهمگن بودن محیط الکترواستاتیکی در طول نانو لوله به ویژه در لبه های نانو لوله دارند با این وجود در مکان های کانلاً متقارن محیط همگن مشاهده می شود. کلیه محاسبات با بسته نرم افزاری Gaussian 98w انجام گرفتند