سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسدالله بشرا – گروه شیمی فی
احمد سیف – گروه شیمی فی
محمود میرزائی – گروه شیمی فیزیک، بخش شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، باشگاه پ

چکیده:

مدلی از نانو بور- نیترید ۴،۴ به عنوان نماینده ای از نانو لوله های از نوع صندلی راحتی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا ساختار مورد نظر بهینه سازی شد و سپس پارامترهای تشدید مغناطیس هسته NMR در سطح هسته های ۱۱B و ۱۵N به روش نظریه تابعی چگالی محاسبه گردیدند. بررسی پارامترهای محاسبه شده در لایه های مختلف هسته ای حکایت از ناهمگن بودن محیط الکترواستاتیکی در طول نانو لوله و به ویژه در لبه ها قرار دارد در حالی که هسته های موجود در یک لایه محیط الکترواستاتیکی یکسانی را احساس می کنند. کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار Gaussian 98w نجام گرفتند.