مقاله مطالعه ساختاری لیگنین های چوب آسیاب شده (MWL) و دیوکسان چوب سرو با استفاده از روش DFRC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۳۹۱ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختاری لیگنین های چوب آسیاب شده (MWL) و دیوکسان چوب سرو با استفاده از روش DFRC
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرو
مقاله لیگنین چوب آسیاب شده (MWL)
مقاله لیگنین دیوکسان
مقاله روش DFRC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکرایی سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه از روش «مشتق سازی- گسست کاهشی» (DFRC) برای بررسی ساختار لیگنین چوب آسیاب شده (MWL) و لیگنین دیوکسان چوب سرو سیمین استفاده شد. با استفاده از این روش و نیز فنون طیف سنجی FT-13CNMR و GC-Mass و کروماتوگرافی تراوش ژلی (GPC) ساختارهای تشکیل دهنده این دو نوع لیگنین مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان داد که مهمترین واحدهای ساختاری در دو لیگنین فوق الذکر از شکسته شدن پیوندها در موقعیت های b-O-4 حاصل می شوند. بر اساس این مشاهدات، مهمترین واحدهای ساختاری در لیگنین دیوکسان و لیگنین چوب آسیاب شده به ترتیب، ۴- هیدروکسی- ۳- متوکسی- ۱- فنیل پروپن و ۴- هیدروکسی- ۳- متوکسی- ۱- فنیل- پروپنال (ساختارهای گواییاسیل) می باشند.