سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه نظری ارگسی – استاد مدعودانشگاه پیام نور خرم آباد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد باشگاه پژوه
حسین لاری یزدی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
حمزه امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
عارفه حسنوند – عضو علمی دانشگاه پیام نور خرم آباد

چکیده:

جنس بیبرستشینیا متعلق به تیره ژرانیاسه می باشد. تیره شمعدانی شامل ۱۲ جنس و ۴۳۰ گونه است که ۱۰۰ گونه ی آن را ژرانیوم تشکیل می دهد. گیاهانی یکساله یا چند ساله و پایا هستند. دارای ریشه ضخیم و غده ای می باشند. گل آذین در اصل گرزن دو سویه است. انتشار جغرافیایی آن سواحل شمالی، تهران و اطراف آذربایجان، تبریز، اشترانکوه، بخش مرکزی، کوهرنگ، البرز، دماوند، شیراز، شرق مشهد و اطراف نیشابور است. (قهرمان، ۱۳۷۱). شکل کلی ریشه های غده ای تقریبا دوک مانند است. جهانیانی نشان داد که ریشه گیاه B.multifidaDC از خانواده ژرانیاسه یک گیاه بومی در ایران است که استفاده مناسبی در درمان ماهیچه اسکلتی دارد. اثر عصاره ریشه در مطالعاتی برای تحریک ورم کارزینان با فرمالین تست ش د. آلکالوئیدهای کینازولیتی در گیاهان متعددی از جمله Peganum harinal, B. multifida DC وجود دارد. برخی از آنها دارای خاصیت کاهندگی فشار خون، ضد دردی وجود دارد. برخی از آنها دارای خاصیت کاهندگی فشار خون، ضد دردی، تحریک سیستم ایمنی و اثر شل کنندگی قوی نای می باشند. (Jahaniani2002). Kalogeiera و همکاران نشان دادند که حجم و ترکیبات اسانس در برگ های تازه Pelarguniumradula cav از خانواده ژرانیاسه مورد بررسی قرار گرفت اسانس بوسیله تقطیر با آب و آنالیز بوسیله جی سی مس از اندام رویشی گیاه انجام شد. از ترکیبات اصلی اسانس ژرانیول ۵۰/۵-۴۰/۵% است. مونوترپنهای دیگری شامل منتون- سیترنول- ژرانیل فرمات است. (Kalogeiera، ۲۰۰۱). تمدن جدید و تکنولوژی هایی که هدف آنها ایجاد رفاه برای بشر بوده نه نتوانسته اند ما را مستقل از طبیعت سازند بلکه وابستگی ما را به طبیعت و عوامل طبیعی صد چندان نموده است. در بین امکانات طبیعی خداداد، وابستگی انسان به گیاه جایی ویژه دارد، زیرا اساس تغذیه بشر مستقیم و غیر مستقیم منشا گیاهی داشته است. (پاک فطرت، ۱۳۷۴).