سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مارال پاشیرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
جمیل واعظی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
احمدرضا بهرامی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فرشید معماریانی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جنسCyperus L. متعلق به خانواده Cyperaceae و راسته Poales می باشد گیاهی پایا کم و بیش علفی و به ندرت دربن چوبی هستنداین جنسبیش از ۶۰۰ گونه جهان شمول دارد که ۲۳ گونه از آن درایران وجود دارد پنج گونه از ۲۳ گونه موجود درایران درناحیه شمال شرق ایران قرار دارد که دراین مطالعه صفات تشریحی این پنج گونه از ناحیه شمال شرق مورد بررسی قرارگرفته است به منظور مطالعه برش گیری دستی از برگ پنج گونه انجام شد و به کمک میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارگرفتندگونه های مورد مطالعه شامل C. glaber C. fuscus C. lavigatus subsp. distachyos C. longus C. rotundus بودند نتایج بدست آمده ازمطالعه تشریحی سبب افتراق این گونه ها از یکدیگر شده و نتایج حاصل از مطالعه ریخت شناسی کلاسیک را تایید مینماید.