سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راهله احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
جمیل واعظی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
احمدرضا بهرامی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فرشید معماریانی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جنسL. Juncus گیاهی علفی و ریزوم دار با بیش از۲۴۰ گونه گیاهی درسرتاسر دنیا متعلق به تیره Juncaceae ازراسته Poales می باشد درتحقیق حاضر صفات تشریحی مربوط به ساقه شش گونه ازجنس Juncus درناحیه شمال شرق ایران بصورت برشگیری دستی و به کمک میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرارگرفت گونه های مورد مطالعه شامل J. J. gerardi J. articulatus J. punctorius J. inflexus وJ. bufonius fontanesii بودند نتایج حاصلازمطالعات تشریحی ساقه این شش گونه را از یکدیگر متمایز و مطالعات تاکسونومی کلاسیک را تایید می نماید.