سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان شهیدی – گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان
محمد ابراهیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان
حسین کوهستانی – گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

رخداد معدنی آهن مسگر در گوشه شمال باختری زون ایران مرکزی و در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب قیدار قرار دارد. سنگ های رخنمون یافته در محدوده مطالعاتی شامل واحدهای رسوبی و آتشفشانی- آذرآوری میوسن می باشند. کانه زایی آهن به صورت توده های رگه ای و عدسی شکل درون و در مرز واحدهای آذرآواری (کمر پائین) و گدازه های آندزی بازالتی (کمر بالا) رخ داده است. دگرسانی به بخش های سیلیسی و کلریتی شده پهنه های کانه دار محدود می شود. بر اساس مطالعات کانه نگاری، هماتیت مهم ترین کانی معدنی در مسگر است که با اندکی مگنتیت و کالکوپیریت همراهی شده است. کوارتز و کلریت کانی های باطله همراه را تشکیل می دهند. بافت کانه ها شامل انواع بافت های رگه ای، رگچه ای، برشی، توده ای و دانه پراکنده می باشد. بافت های مهم کانی های باطله نیز شامل بافت رگه ای، رگچه ای، گل کلمی، کوکاد و پوسته ایت است. هماتیت معمولاً به صورت بلورهای تیغه ای خودشکل تا نیمه خودشکل و گاهی به حالت شعاعی دیده می شود. نتایج مطالعات صحرایی و میکروسکوپی انجام شده نشان می دهد که کانه زایی آهن در رخداد معدنی مسگر از نوع رگه ای اپی ترمال است.