سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه زیرجانی زاده – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گستره مورد بررسی در استان خراسان رضوی و شمال غرب گناباد، قرار گرفته است. از نظر ساختاری جزء پهنه بلوک لوت محسوب می شود. واحدهای سنگی در منطقه شامل سنگ های آتشفشانی تراکیت، تراکی آندزیت، ریوداسیت، ریولیت، سنگ های آذرآواری، توف های اسیدی- حدواسط و آگلومرا، توده های نفوذی و ساب ولکان با ترکیب اسیدی- حدواسط، سنگهای رسوبی و دگرگونی است. واحدهای ولکانیکی و توده های ساب ولکانیک موجود، تحت تأثیر محلولهای هیدروترمالی قرار گرفته دگرسان شده اند. زون های دگرسظانی سیلیسی، پروپیلیتیک، آرژیلیک، سرسیتیک و کواترز- سرسیت- پیریت در منطقه شناسایی شدند. کانی سازی سولفیدی در اثر عملکرد یک سیال گ رمایی که در امتداد گسلها در حرکت بوده، ایجاد شده است.