سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جواد گلپایگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحدم
سیامک باقریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران
مهناز خدامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

کانسار سرب و روی خان سرمه در km 8 شمال شرق تیران با سنگ میزبان آهکی به سن کرتاسه تحتانی در قسمت میانی کوه خان سرمه قرار دارد.فعالیت های شدید تکتونیکی باعث به وجود آمدن واحد های مورفولوژی متفاوتی در منطقه شده است .در این پژوهش میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین (بارمین) ناحیه خان سرمه به ضخامت ۴٠٠ متر مطالعه شده است. با انجام مطالعات سنگ چینه نگاری و آزمایشگاهی و میکروسکپی و شناسایی میکروفسیل ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده تعداد ١٠ ریز رخساره کربناته معرفی شده است .این ریز رخساره هاطبق مدل رسوبی ارائه شده بوسیله تاکر و رایت( ١٩٩٠ ) در یک رمپ کربناته تشکیل شده است.همچنین یک ریز رخساره کنگلومرایی و دو ریز رخساره ماسه سنگی و دو ریز رخساره هیبریدی در ساحل تشکیل شده است.