سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده سمیه تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب ا.. قاسمی – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود
عباس آسیابانها – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب قزوین، در استان گیلان واقع شده است. سنگ های نفوذی موجود در این منطقه در محدوده مافیک – حدواسط قرار دارند و شامل گابرو، دیوریت و مونزودیوریت میباشند. در این سنگها کانی سازیهای متنوعی صورت پذیرفته است که بیشترین تمرکز این کانی ها، در داخل شکا فه ای عمیقی است که به واسطه عملکرد نیروهای تکتونیکی شدید در منطقه بوجود آمده اند و با توجه به آنالیز XRD که از دو منطقه دگرسان شده بدست آمده است، ترکیب کانیشناسی آنها بیشتر در حد کلسیت، کوارتز، کلریت، فلدسپات، هویلاندیت، ایلیت و میکا (سریسیت) میباشند که حاکی از وجود دگرسان یهای نسبتاً سطحی در منطقه مورد مطالعه میباشند.