سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان.
محمد معانی جو – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان.
احمد کاظمی مهرنیا – دکتری زمین شناسی اقتصادی، شرکت پارسی کانکاو

چکیده:

کانی سازی مس در منطقه عباس آباد در سنگ های آتشفشانی با ترکیب غالب سنگ شناسی آندزیت و آندزی بازالت رخ داده است، کانی سازی از نوع پرکننده فضاهای خالی می باشد به صورتی که زئولیت ها در مرکز حفرات و در حاشیه حفرات کانی سازی مس صورت گرفته است که در ارتباط با زئولیت ها هستند، علاوه بر آنالیزهای XRD سنگ میزبان، به منظور تعیین ساختار زئولیت ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) استفاده شد، زئولیت های مورد مطالعه از نوع ناترولیت، تتراناترولیت و مزولیت می باشند که مزولیت غالبا با ناترولیت و تتراناترولیت همراهی دارد. زئولیت های مورد مطالعه دارای رنگ شیری می باشند که در رگه ها و حفرات سنگ ها آندزیتی غالبا همراه با کانی سازی مس یافت می شوند