سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا حسن زداه جشاری – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زا
محمد نبی گرگیج – دکتری چینه و فسیل شناسی از دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱ ، عضو هیئت علمی دانشگاه س
سید حمید وزیری – دکتری چینه و فسیل شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو هیئت علمی

چکیده:

در این پژوهش چینه نگاری سنگی، مطالعات ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند چیلی در ناحیه کلمرد مورد بررسی قرار گرفت. برش مورد مطالعه در ناحیه مذکور ۵۰/۵ متر ضخامت دارد. در قاعده مقطع سازند پده وجود دارد که مرز آن با سازند چیلی ناپیوستگی فرسایشی است. و مرز بالایی این سازند با سازند سرتخت به صورت ناپیوستگی هم شیب است که این ناپیوستگی با خاک قرمز و انقطاع رسوبی در ناحیه مورد مطالعه مشخص می شود. لیتولوژی سازند چیلی در برش مورد مطالعه عمدتاً شامل تناوبی از آهک های نازک، متوسط و ضخیم لایه تا توده ای می باشد، توالی ها گاهاً نودولار و مارنی می باشند. بر اساس شواهد صحرایی و خصوصیات سنگ شناسی، سازند چیلی در این ناحیه، به ۸ واحد سنگی A, B, C, D, E, F, G و H تقسیم شده است. براساس مطالعات آزمایشگاهی در برش مورد مطالعه منجر به شناسایی سه گروه رخساره های دریایی باز (O) و سد (B) و تالاب (L) شده است. مطالعه رخساره های شناسایی شده، بررسی تغییرات عمودی و جانبی آنها و مقایسه با محیط های امروزی و قدیمی نشان می دهد که رخساره های سازند چیلی در یک رمپ کربناته ی هموکلینال رسوبگذاری شده اند.