سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم دهستانی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اختر توسلی – استادیار دانشگاه الزهرا تهران
محمد امینی راد – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
منیژه پاکروان فرد – استادیار دانشگاه الزهرا تهران

چکیده:

به منظور دسترسی به صفات کلیدی برای جداسازی گونه های جنسPanicum L. درایران تعداد ۲۷جمعیت متعلق به ۵گونه این جنس از نظر صفات کمی و کیفی مورد مطالعه ریخت شناسی قرارگرفتند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های اماری نشان داد که از میان مجموعه صفات مورد بررسی صفاتی نظیر دوره رویشی گیاه وجود کرک روی غلاف برگ شکل برگ حاشیه برگ وجود کرک برروی سطح پایینی برگ سطح بالایی برگ شکل زبانک شکل پانیکول نسبت طول پوشه های بالایی و پایینی طول غلاف طول برگ طول سنبلچه عرض سنبلچه طول پوشه پایینی عرض پوشه پایینی طول پوشه بالایی عرض پوشه بالایی تعدادرگه های پوشه بالایی طول پوشینه پایینی عرض پوشینه پایینی تعداد رگه های پوشینه پایینی طول پوشینه بالایی عرض پوشینه بالایی طول پوشینک بالایی عرض پوشینک بالایی و نوک پوشه پایینی بیشترین تاثیر ۰/۶< را درجداسازی گونه ها از یکدیگر دارند.