مقاله مطالعه ریخت شناسی و خواص بازدارندگی نسبت به رطوبت فیلم بیونانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر نشاسته-CMC-نانورس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه ریخت شناسی و خواص بازدارندگی نسبت به رطوبت فیلم بیونانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر نشاسته-CMC-نانورس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیونانوکامپوزیت
مقاله نشاسته
مقاله نانورس
مقاله میزان زبری
مقاله جذب رطوبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده بابک
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: انتظامی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به منظور بهبود خواص فیلم های زیست تخریب پذیر نشاسته ای، از سه ترکیب اسید سیتریک، کربوکسی متیل سلولز (CMC) و نانورس استفاده شد و تاثیر هرکدام از این ترکیبات بر روی ویژگی های مورفولوژیکی و میزان زبری فیلم ها و هم چنین یکنواختی آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، تاثیر غلظت نانورس بر روی ویژگی بازدارندگی این فیلم ها نسبت به رطوبت بررسی شد. نتایج آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نشان داد که فیلم زیست کامپوریت نشاسته -CMC-، کمترین و فیلم بیونانوکامپوزیت نشاسته -CMC- نانورس، بیشترین زبری را دارد. نتایج آزمون جذب رطوبت نشان داد که با افزایش غلظت نانورس، میزان جذب رطوبت فیلم ها کمتر می شود. فیلم دارای ۷% نانورس، کمترین میزان جذب رطوبت را نشان داد (۱۴٫۷۸%). اما طبق نتایج آزمون زاویه تماس، با افزایش میزان نانورس، میزان آبگریزی سطحی فیلم ها کاهش می یابد.