سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی طالبی – مدیر عامل آژند پارسه هخامنش- مشاور گروه مهندسین پولاد بتن کارشناسی ا

چکیده:

با رشد بکارگیری روش جداگر لرزه ای برای ساختمان ها روش های مختلفی از سیستم های جدا ساز در چند دهه پیش توسعه پیدا کرده است. به منظور تحقق خاصیت های نوسان و تاثیر جدا سازی بر روی پل ها با شاه تیر ممتد جداسازی شده با تکیه گاه سربی لاستیکی(LRB)در تحریک چند جهته ، تست زلزله شبیه سازی شدهمدل پل لرزه ای جداسازی شدهکه از دو دهانه عرشه ممتد بر روی میز لرزان انجام شده است. پاسخ شتاب، پاسخ جابجایی در عرشه، و رابطه نیرو دوباره ذخیره شده و تغییر شکل قایمLRB در تحریک های زیاد زلزله مختلف تست و آنالیز شدند. ثبات پل جداسازی شده امن خواهدبود و تاثیر خوب جدا سازی در تحریک زلزله کوچک بدست خواهد آمد اگر طراحی LRB مناسب انجام شده باشد. پاسخ و تاثیر نسبی مختلف پل های لرزه ای جدا ساز شده در تحریک چند جهته زلزله تست و آنالیز می شوند. در نتیجه، تقریبا شتاب عرشه وابسته به شرایط موج ورودی یک جهته یا دو جهته ، اما شتاب عرشه افزایش پیدا می کند زمانیکه ورودی قایم زلزله اعمال شود. با مقایسه ورودی موج زلزله یک جهته، جابجایی عرشه زمانیکه ورودی موج دو جهته افقی زلزله باشد افزایش پیدا می کند به هرحال ، جابجایی عرشه تقریبا غیر قابل تغییر زمانیکه ورودی موج قایم زلزله هم زمان باشد. رابطه تغییر شکل پذیری نیرو در جهت افقی و رفتار نیروی قایم LRB مطالعه شده است. چند نتیجه مناسب و ارزشمند برای طراحی پلهای جدا سازی شده با شاهتیر ممتد بدست آمده.