سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد امین جباره – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشکده فنی ومهندسی بخش مهندسی مواد دانشگ
علی اکبر اکبری تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت
امیر عبداله زاده – دانشجوی متالوژی دانشکده فنی ومهندسی بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت م

چکیده:

در این تحقیق روند پژوهش در برخی از شاخه های علم مواد در بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹ مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور موضوعات مختلفی در دو شاخه کلی (محصولات) و (فرایندها) انخاب شده و تعداد مقالات چاپ شده در سال برای هر یک از موضوعات به عنوان شاخص نشان دهنده حجم فعالیت های علمی انجام شده در آن موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در بین موضوعات انتخاب شده در شاخه فرایندها ، جوشکاری همزن اصطکاکی ، و در میان موضوعات انتخاب شده در شاخه محصولات ، نان لوله های کربنی از بالاترین سرعت رشد برخوردار هستند. این در حالی است که از لحاظ حجم مقالات چاپ شده ، جوشکاری قوسی در شاخه فرایند ها و کامپوزیت در شاخه محصولات در جایگاه اول قرار می گیرند . علاوه بر این ، مقایسه تعداد تحقیقات انجام شده با روش های تجربی و روش های عددی ( مدلسازی و شبیه سازی) در هر یک از موضوعات نشان داد که استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری در دو دهه گذشته با رشد چشم گیری همراه بوده است به طوری که امروزه ۲۰ تا ۲۵ درصد از حجم مقالات منتشر شده مربوط به تحقیقات انجام شده با استفاده از این روش ها است.