سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – استادیار دانشگاه یزد،گروه جغرافیا
فاطمه فلاح زاده – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی روند دمای اعماق خاک در شهر یزد می باشد بدین منظور داده های روزانه دمای خاک ایستگاههای هواشناسی یزد و مرکز پژوهشی در اعمال ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری ازسطح زمین در ساعات ۰۳ ، ۰۹ ، ۱۵ گرینویچ در یک دوره آماری ۵ ساله ۱۳۸۴-۱۳۸۰ انتخاب گردید. نتایج این بررسی نشان داد که روند دمای خاک ایستگاه یزد و مرکز پژوهشی در ماههای گرم و سرد سال کاملا متفاوت است درطول ماههای گرم سال اختلاف دما مثبت و شدید است خاک یزد گرمتر از مرکز پژوهشی است درصورتی که در ماههای سرد سال اختلاف دما منفی و ملایم می شود بیشترین اختلاف دمای مشاهده شده بین دو ایستگاه مذکور در ماه خرداد و در ساعت ۱۲/۵ ظهر و در عمق ۵ سانتی متری حدود ۱۱/۶ درجه است در صورتیکه اختلاف مزبور در ماه مهر به صفر درجه رسیده است.