سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد یاوری فروشانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران_عمران،گروه مهندسی عمران،دانشگاه مه

چکیده:

مشکل انرژی امروزه یکی از مشکلات اساسی تمامی کشورهای جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه می باشد. سوخترسانی به روستاهای دورافتاده حتی در کشوری مانند ایران که منابع غنی انرژی را در اختیار دارد بسیار مشکل و هزینه بر می باشد. استفاده از انرژی های تجدید پذیر و محلییکی از راه حل هایی می باشد که امروزه پیشنهاد می گردد. استحصال بیوگاز را می توان از فرایندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب مانند بیوراکتور بستر لجن فعال بی هوازی با جریان روبه بالا و همچنین از محل های دفن زباله نیز انجام داد و بخشی از هزینه های مصرفی را جبران نمود. در این مقاله به تشریحانواع واحدهای بیوگاز و محاسن و معایب هر کدام و اصول تئوری فرایند پرداخته شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهد بزرگترین پتانسیل تولید بیوگاز در شهرهای ایران، محلهای دفن زباله و لجنتولیدی در تصفیه خانهها میباشد. در مناطق روستایی نیز استفاده از دستگاه های بیوگاز به روش چینی در صورتی که دقیقا از نظر ساختمانی و کاربردی مطالعه شود مناسب ترین روش میباشد.