سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه زمانی – دانش آموخته کارشناس ارشد ژئوتکنیک_دانشگاه صنعتی شریف
امیر اسلامی – دانش آموخته کارشناس ارشد ژئوتکنیک_پردیس دانشکده های فنی_دانشگاه تهرا
مهسا برنده – دانش آموخته کارشناس ارشد ژئوتکنیک_پردیس دانشکده های فنی_دانشگاه تهرا
کامبیز بهنیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران_پردیس دانشکده های فنی_دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم های زهکشی به منظور جمع آوری آبهای سطحی درمحل احداث سازه و پیشگیری از خطرات احتمالی تجمع آب درمجاورت سازه احداث می شود از انجایی که درتمام شرایط مکان جلوگیری از ورود جریان آب درمحل وجود ندارد باید با استفاده از سیستم های زهکشی بین آب موجود درمحل و بنای احداث شده سازگاری بعمل آید استفاده از سیستم زهکشی درپروژه های ژئوتکنیکی دارای کاربردهای متفاوتی می باشد دراین مقاله به بررسی سه مورد اجرای شبکه زهکشی که هریک جنبه متفاوتی از لزوم احداث سیستم زهکشی را دربرمیگیرد پرداخته می شود درپروژه اول زهکشی در خاک واگرا درشهریزد مورد بررسی قرارمیگیرد درپروژه دومواقع درارومیه سیستم زهکشی درنهشته هایی که سطح آب زیرزمینی درآن بالاست مورد ارزیابی قرارمیگیرد پروژه سوم واقع دردامنه کوه های البرز است ودرآن سیستم زهکشی جهت جمع آوری آب پشت سازه نگهبان بررسی می شود.