سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی رئیسی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی معلم – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سیستم زمین یکی از مهم ترین بخش های تاسیسات الکتریکی می باشد. مهم ترین هدف زمین کردن بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی، حفظ ایمنی افراد در برابر خطر برق گرفتگی می باشد. امروزه به دلیل بزرگ بودن جریان خطادر تاسیسات الکتریکی، استفاده از الکتردهای ساده در بسیاری از موارد نمی تواند تضمین کننده حفظ ایمنی افراد هنگام بروز خطا باشد . در تاسیسات الکتریکی بزرگ، معمولا از شبکه هادی های مدفون در خاک بهعنوان سیستم زمین اسفاده می شود. طراحی این سیستم ها بایستی به گونه ای باشد که ولتاژهای تماسی و گامی به هنگام بروز خطا در سیستم، کمتر از حداکثر مقدارمجاز باشد. در این مقاله هدف بررسی روش های بهبود عملکرد سیستم زمین در تاسیسات الکتریکی م ی باشد . ابتدا مفاهیم پایه ای و روش طراحی و آنالیز سیستم زمین مورد بررسی قرار گرفته و س پس روند طراحی سیستمزمین برای ایستگاه های قطار شهری اصفهان به عنوان یک سیستم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است . سه روش اصلاحی به منظور بهبود عملکرد این سیستم مورد مطالعهقرار گرفته و با مقایسه روش ها، بهترین انتخاب می شود