سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی برجعلی – شرکت مدیریت تولید برق مشهد
سیدمحمد جوادی – مجتمع فنی و مهندسی قوچان
مرتضی عنبرسوز – مجتمع فنی و مهندسی قوچان

چکیده:

یکی از روشهای بازیافت حرارت از گازهای خروجی اگزوز نیروگاهها، نصب واحدهای پیشگرمایش هوای ورودی میباشد که راندمان آنها وابستگی زیادی به طراحی هندسی آن دارد. لذا در این مقاله به بررسی وامکان سنجی افزایش راندمان سیستم پیشگرمایش هوا در واحد الین نیروگاه مشهد پرداخته میشود. بدین منظور پس از شبیه سازی سیستم فعلی و اطمینان از دقت مدل تهیه شده از روی نتایج بدست آمده، چند روش مختلفبرای ایجاد چرخش در جریان و افزایش ضریب انتقال حرارت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد چرخش جریان نقش مهمی بر افزایش انتقال حرارت و راندمان مبدل دارد.