مقاله مطالعه روش های ارزشیابی دروس نظری و عملی دانشجویان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۴۲ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه روش های ارزشیابی دروس نظری و عملی دانشجویان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی دانشجویان
مقاله دوره کارشناسی
مقاله علوم آزمایشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: عین الهی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: قریب میترا
جناب آقای / سرکار خانم: نباتچیان فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بوانی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزشیابی مبنی بر اهداف پیشرفت تحصیلی بخش مهمی از فرآیند برنامه ریزی آموزشی محسوب می شود، که در آن هم فراگیران در فرایند آموزشی متمایز می گردند و هم به مدرس در ارزیابی عملکرد خود کمک می کند. هدف از این تحقیق تعیین روش های ارزشیابی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی توسط مدرسین خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران دریک سال تحصیلی بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، جامعه هدف، اعضای هیات علمی بودند که مدرسین دانشجویان دوره کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی در سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ می باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از جداول و تعیین فراوانی های لازم نسبت به توصیف انواع ارزشیابی ها اقدام شد و سپس نتایج حاصل با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورد مقایسه قرار گرفت.
بحث : نتایج نشان می دهد که امتحان میان ترم در ۳۵% کل دروس نظری و عملی جهت ارزشیابی دانشجویان استفاده می شود و در میان روش های ارزشیابی روش سوالات چند گزینه ای با ۷۰% در میان روش های متداول رتبه اول را داراست.
نتیجه گیری: چنانچه نتایج حاصل نشان می دهد ارزشیابی دانشجویان کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نه تنها بر طبق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مندرج در سرفصل دروس می باشد، بلکه با انسجام و گستردگی موثرتر در سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ انجام پذیرفته است.