سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالغفار قربانی پور – کارشناسی ارشد عمران- خاک و پی
سعید قربانی پور – دانشجوی کارشناسی عمران- عمران، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
حمیدرضا قربانی پور – کارشناسی عمران- عمران

چکیده:

روانگرایی معمولاً در خاک های ماسه ای سست و اشباع رخ می دهد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پدیده روانگرایی در پاشنه سدهای خاکی بر اثر وجود لایه ی غیر متراکم و اشباع (لایه با پتانسیل روانگرایی) در پی سدهای خاکی با ضخامتهای متفاوت، در هنگام وقوع زلزله می باشد. در این تحقیق یک سد خاکی غیرهمگن بر روی یک پی قرار گرفت که این پی دارای لایه ایی خاک غیر متراکم بود. آنالیزها با استفاده از نرم افزارQUAKE/W انجام شد که از قابلیت های ویژه این برنامه امکان نمایش نواحی روانگرا شده است. در این مطالعه مشخص شد که با افزایش ضخامت لایه با پتانسیل روانگرایی در پی، تا ضخامت معینی احتمال وقوع روانگرایی افزایش و پس از آن با افزایش ضخامت کاهش مییابد.