سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین رزاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
محمدرضا شیدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه- استایار گروه عمران – دانشکده فنی

چکیده:

استفاده از تیرهای I شکل و ستون های قوطی در سازه های فولادی ایران بسیار متداول است. این مقاله مطالعه ای بر روی اتصالات صلب ستون قوطی محصور بین تیرهای نابرابر با استفاده از سه ورق پیوستگی را برای استفاده در قاب خمشی فولادی ارائه م یدهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تحلیلی رفتار هیسترزیس چشمه اتصال در تیرهای نابرابر در طرفین چشمه اتصال می باشد. برای دستیابی به رفتار این نوع اتصالات از تحلیل اجزاء محدود استفاده شده است. ابتدا یک مدل برای تایید مدل سازی انجام گرفته در نرم افزار، ارائه می شود. در ادامه نمودار هیسترزیس چشمه اتصال با تیرهای نابرابر در طرفین برای سه نوع ورق پیوستگی مورد استفاده در این اتصال در اختلاف ارتفاع های مختلف ارائه می شود و در مورد بکارگیری در قاب خمشی ویژه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.