سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه طباطبایی علوی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
علی مرتضوی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتیا میر کبیر

چکیده:

برتری همه جانبه پیچ سنگها در تامین پایداری سنگ در معادن زیرزمینی درکبهتر از رفتار این سیستم نگهداری را الزامی می کند هرچند این مساله پذیرفته شده که پیچ سنگها ی تمام تزریقی پایداری بهتری را در محیط هایی با سقف ضعیف فراهم می کنند اما اطلاعات کافی در مورد رفتار این سیستم نگهداری و به ویژه تحت بارگذاری دینامیکی وجود ندارد از این رو مطالعه عددی برای بررسی رفتار پیچ سنگهای تمام تزریقی در شرایط بارگذاری استاتیکی و دینامیکی با استفاده ازنرم افزار FLAC3D انجام شد در حالت برجا بارگذاری استاتیکی نقش تنش محصور کننده توده سنگ درونگیر بررفتار پیچ سنگ بررسی شد درحالت بارگذاری دینامیکی رفتار پیچ سنگهای تمام تزریقی بدون صفحه تحمل بار و با صفحه تحمل بار با یکدیگر مقایسه شد.