سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی میرزاگل تبار – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

از آنجایی که سازه های بنایی اکثر ساختمان های موجود درمناطق روستایی را تشکیل میدهند و عموما این نوع سازه ها در برابر زلزله عملکرد ضعیفی دارند لذا مطالعه وشناخت این سازه ها درهر منطقه با توجه به اقلیم و میزان خطر نسبی زلزله و بررسی امکان ایمن سازی اصولی این ساختمان ها و رفع نقاط ضعف آن ضروریت اجتناب ناپذیر می باشد لذا دراین پژوهش به بررسی این سازه ها درناحیه شمال کشور با توجه به اقلیم خاص و مرطوب و نیز خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد زلزله دراین نواحی پرداخته شده است و درمواردی که این ساختمان ها از لحاظ تقویت نیز بیان گردیده است چون آنالیز رفتار سازه های بنایی دره نگام شکست و بررسی عوامل موثر بر آن در انتخاب روشهای مطلوب بهسازی و مقاوم سازی ساختمان های بنایی تاثیر بسزایی دارد لذا دراین تحقیق به بررسی مکانیزم شکست سازه های بنایی در زلزله نیز پرداخته شده است.