سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب
مصطفی برزگرشیری – کارشناسی ارشد مهندسی فراورده های چندسازه چوب
مهدی سوقندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فراورده های چندسازه چوب

چکیده:

چندسازه چوب – پلاستیک فراورده هایی استکه از طریق اختلاط انواع پلیمرها ترموپلاستیک به عنوان ماده زمینه با الیاف چوب و یا دیگر مواد سلولزی به عنوان فاز تقویت کننده یا فیلر ساخته می شود این محصولات طی دوره استفاده عموما درمعرض تماس با آب قرارمیگیرند میزان توانایی و نوع رفتار محصول چوب – پلاستیک دربرابر این شرایط یکی از مهمترین پارامترهای موثر درتعیین کارایی و موارد کاربرد محصول به شمار می رود دراین مطالعه جهت ساخت تخته ها از پسماند ساقه ذرت دانه ای و پلی پروپیلن استفاده شده و کیک تخته آماده شده تحت پرس با دما ۱۸۵ درجه قرارگرفت . مدت زمان دوره پرس گرم مجموعا ۱۵ دقیقه بود پس از اتمام سیکل پرس گرم جهت تکمیل فرایند شکل گیری پانلها به پرس سرد منتقل گردید مدت زمان سیکل پرس سرد ۵ دقیقه و فشار اعمال شده ۳۵ بار معادل فشار پرس گرم درنظر گرفته شد تمامی آزمون ها براساس دستورالعمل ها و روشهای استاندارد معرفی شده در آیین نامه ASTM D 7031 انجام پذیرت نتایج بدست آمده از اندازه گیری میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب بلندمدت تخته ها نشان دادکه افزایش میزان الیاف ساقه ذرت درتخته ها موجب افزایش میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت در کلیه تیمارها گردیده است.