سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هومن گرمه ای – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)
محمد زمردیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)
محسن اژدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

چکیده:

ارزیابی مقاومت برشی یکی از گام های مهم در آنالیزهای پایداری در سازه های خاکی، شالوده ها و شیب های طبیعی به شمار میرود. مقاومت برشی در خاک های غیر اشباع به شدت به تغییرات مکش در توده خاک وابسته است. در این مقاله ابتدا تغییرات مکش با درصد رطوبت برای مخلوط ماسه بنتونیت مورد بررسی قرار گرفته است و منحنی مشخصه آب – خاک با استفاده از دو روش کاغذ فیلتر و تکنیک تعادل بخار بدست آورده شده است. در ادامه به مطالعه رفتار مقاومت برشی غیر اشباع در مخلوط ماسه – بنتونیت پرداخته شده است. نتایج نشان دادند که در بازه مکش های پایین خاک رفتاری مشابه خاک های عادی تحکیم یافته داشته و در بازه مکش های بالا رفتاری مشابه خاک های بیش تحکیمی دارد.