سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن آقاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

در رفتار واقعی اتصالات در سازه های فلزی ، اتصالات نیمه صلب نیز وجود دارد.اتصالاتی که در اثر لنگر وارده،مقداری چرخش نیز تحمل می نمایند و این چرخش بر روی پایداری سازه تاثیر قابل توجهی می گذارد.یکی از اتصالات متعارف در سازه های صنعتی،اتصال صفحه پای ستون چهار پیچه می باشد که استفاده از آن برای مقاطع تو خالی فولادی بسیار متداول می باشد.حال اگر صفحه مذکور بدون تماس با فونداسیون باشد،عملا صفحه پای ستون فقط بر روی چهار مهره نصب شده بر روی انکر بولت ها مستقر می شود و این موضوع از ایجاد نیروی اهرمی در اتصال جلوگیری می نماید،لیکن در این مورد سختی دورانی اتصال مورد توجه قرار می گیرد.از اینرو در این تحقیق سعی شده تا با مدلسازی عددی و پارامتریک یک اتصال پای ستون بدون تماس با فونداسیون،به کمک نرم افزارهای کامپیوتری، تاثیر پارامترهای هندسی اتصال مانند ضخامت صفحه،قطر انکربولت و … را بر سختی دورانی اتصال ،مورد بررسی قرار داده و در قالب یک فرمول ارائه نمود.