سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصلان غلامی – کارشناس ارشد سازه،دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهزاد رافضی – استادیار،دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

ساختمانهای بنایی غیرمسلح از اسیب پذیرترین ساختمان ها در زلزله های گذشته بوده اند در کشور ما حجم بزرگی از ساختمان های بنایی در مناطق لرزه خیز قرارگرفته اند که از این میان تعداد زیادی از ساختمان ها براساس ضوابط کیفی استاندارد ۲۸۰۰ طراحی گشته اند و یا در اینده طراحی خواهند شد لذا لازم است از صحت ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ اطمینان حاصل شود از سوی دیگر با توسعه ی علم مهندسی زلزله و پیدایش و جایگزینی شیوه ی طراحی براساس عملکرد و تدوین دستورالعمل های FEMA356 FEMA273 و دستورالعمل شماره ۳۷۶ روشهای ارزیابی لرزه ای کمی ساختمان های بنایی غیرمسلح برمبنای روشهای عملکردی توسعه داده شده است.