مقاله مطالعه رفتار ضریب انقباض جانبی پارچه حلقوی پودی تحت کشش های تک محوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه رفتار ضریب انقباض جانبی پارچه حلقوی پودی تحت کشش های تک محوری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارچه حلقوی پودی ساده
مقاله ضریب انقباض جانبی
مقاله کشش های تک محوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغریان جدی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق رفتار پارچه حلقوی پودی ساده تحت کشش های تک محوری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور روند تغییرات ضریب انقباض جانبی پارچه ها (ضریب پواسون) در زمان های مختلف به صورت تجربی مطالعه گردید. در این روش از نمونه ها در هنگام اعمال نیرو فیلمبرداری گردید و سپس به کمک نرم افزارهای مربوطه عکس های در فواصل زمانی معین تهیه شد و با استفاده از پردازش تصاویر اطلاعات مورد نظر استخراج گردید. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از این عکس ها نشان دهنده این امر می باشد که مقدار ضریب انقباض جانبی به خواص پارچه از جمله تراکم در جهت ردیف و تراکم در جهت رج و طول حلقه وابسته است. این مقدار نسبت به زمان در کلیه نمونه ها در هر دو راستای رج و ردیف افزایش می یابدو برای کلیه نمونه ها در راستای ردیف بیشتر از راستای رج می باشد.