سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاد دانشکده فنی و مهندسی عمران،دانشگاه علم و صنعت
میر احمد لشت نشایی – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه گیلان
پویا کافی سیاه اسطلخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،دانشگاه علوم و فناوری آریان باب
میثم باقری پوراصیل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

ازمسائل مهم درسازه های دریایی تعیین پاسخ دینامیکی این سازه ها دربرابر امواج و جریانهای دریایی می باشد که دربحث سازه های نزدیک ساحل نیروهای ناشی ازجریانهای دریایی به وضوح بیشتر ازامواج دیده میوشد اجزای یک اسکله شامل پل دسترسی سکوی بارگیری و تخلیه دلفین های پهلوگیری و راه های دسترسی ازسکو به دلفن ها می باشد اولین قدم درجهت شناخت عوامل تاثیر گذار برمحیطهای دریایی ونواحی ساحلی تعیین الگوی امواج و جریانهای ساحلی است دراین پژوهش الگوهای جریان های کرانه ای برای یک الگوی دریایی درحوضچه ارامش به کمک مدل عددی Mike21 صورت پذیرفت سپس جهت مدلسازی و تحلیل دینامیکی سکوی بارگیری و تخلیه از نرم افزار Sap2000V14 و نیز برای تحلیل دینامیکی ساختگاه فوق ازنرم افزار Deepsoil بصورت خطی و غیرخطی استفاده شد و درنهایت براساس نیروهای موجود درساختگاه بهترین وبهینه ترین انالیز برای سازه فوق لحاظ گردید.