سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژده شیرین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه – گروه عمران دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار سازه- گروه عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

در بادبندهای EBF آئین نامه ی سازه های فولادی آمریکا AISC) مقرر می دارد چنانچه تیر پیوند در کنار ستون واقع شده باشد اتصال آن به ستون باید صلب باشد. در دهه های گذشته آئین نامه مذکور مقرر می کرد که این اتصال مطابق قابهای ویژه طراحی گردد، ولی پس از وق وع زلزله نورتریدج ۱۹۹۴ بسیاری از قابهایی که به این شکل طراحی و اجرا شده بودند دچار تخریب شدند. لذا از آن به بعد آئین نامهAISC طرح و اجرای این اتصال را مجددا در برنامه تحقیقاتی خود قرار داد که هنوز نتایج قطعی آن منتشر نشده است. در تحقیق حاضر، رفتار چندین نمونه اتصال تیر پیوند به ستون که توسط نرم افزارهای اجزای محدود مدل شده اند، بررسی می گردد. پارامترهای متغیر در این تحقیق، جرئیات اتصال، طول تیر پیوند، مقطع تیر پیوند، و نوع بارگذاری می باشد. در نهایت، نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج آزمایشگاهی انجام گرفته در این زمینه ، که توسط محققان دیگرانجام شده است، مقایسه می گردد تا بتوان به نوع اتصال مطلوب در این مورد دست یافت.