سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی ماشین چی جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمکانیک
ایمان ماشین چی جویباری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
محمدهادی پاشایی – استادیار
داود دومیری گنجی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

مطالعه ارتعاشات با مدلسازی ریاضی سیستم های نوسانی شروع می شود که درنتیجه آن مسائل ریاضی حل وتحلیل میشوند مدلسازی صحیح ریاضی برای یک سیستم ارتعاشی منجر به درک صحیح رفتار سیستم میگردد حال با توجه به اینکه بسیاری از پدیده ها درجهان اطراف ما شامل معادلات با مشتقات جزئی نسبت به فضا وزمان می باشد لذا درحالت کلی پیدا کردن پاسخ دقیق برای این نوع معادلات بسیار مشکل و زمان بر است بنابراین محققان برروی روشهای تحلیلی و روشهای عددی متمرکز می شوند دراین مقاله با استفاده از روش تحلیلی جدید نیوتن – بالانس هارمونیک که شامل ترکیب روشهای نیوتن و نیز روش بالانس هارمونیک است به بررسی رفتار معادلات نوسانی غیرخطی تا تقریب مرتبه دوم پرداخته میشود درواقع با استفاده از این روش ضمن ترسیم پاسخ نوسانی سیستم و مقایسه فرکانس غیرخطی با فرکانسهای بدست آمده توسط سایرمحققان به منظور اثبات پایداری درسیستم های ارتعاشی دیاگرام فازی درآن ترسیم شده و درانتها نمودارسه بعدی سیستم که به نمودار آنالیز حساسیت معروف است ترسیم میگردد.