سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین چوبکار – گروه مهندسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
افشین اخوندزاده بستی – گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مهدی سلطانی – گروه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
عباسعلی ساری – دستیار تخصصی بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه افزایش تقاضا از طرف مصرف کنندگان در استفاده از نگاهدارنده های طبیعی از جمله باکتریوسین ها وجود دارد و برای اثبات اثرات مفید نگاهدارنده های طبیعی، باید آنها را علاوه بر محیط های آزمایشگاهی در مدل های غذایی مهم هم مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف نگاهدارنده طبیعی نیسین( ۰/۱۵ ، ۰/۲۵ ، ۰/۷۵ ، ۱/۵ میکروگرم به ازای هر میلی لیتر) در مدل غذایی(ماهی شور سبک و سنگین با ۴ و ۸ درصد نمک) بر رشد باکتری مشکل زا در این محصولات یعنی استافیلوکوکوس اورئوس در طول ۲۱ روز در شرایط نامناسب یخچالی( ۱۰ درجه سانتی گراد) تا رسیدن بهحد مسمومیت زای۱۰۶ < مورد بررسی قرار داده شد. نتایج نشان داد که غلظت های مورد مطالعه نیسین دارای اثرات ممانعت کنندگی معنی داری P<0.05 بر باکتری مورد نظر در هر دو نوع ماهی شور سبک و سنگین بود. علاوه بر آن اثرات بازدارندگی از رشد باکتری در نمونه های تیمار شده با غلظت بالاتر از۰/۷۵ میکروگرم بر میلی لیتر از نیسین قوی تر بود و با استفاده از نمک و نیسین بالاتر، رشد باکتری ها حتی تا روز دوازدهم کشت به تعویق افتاد در حالی که در تیمار بدون نمک ونیسین و در تیمار با ۴ درصد نمک و بدون نیسین، ماندگاری تنها تا روز سوم امکان پذیر بود