سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عنایت ا…. حق فرشی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، کارشناس سازمان زمین شناسی
عبدالحمید سرتیپی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، کارشناس سازمان زمین شناسی
ایمان انتظام – دکتری زمین شناسی مهندسی، کارشناس سازمان زمین شناسی

چکیده:

رسوبات لسی در ناحیه نسبتا پهناوری از نواحی جنوب و غرب شهر ارومیه تشکیل شده اند. این نهشته ها در تصاویر ماهواره ای پردازش شده بصورت واحدهای عدسی شکل قابل تفکیک و شناسایی هستند. لس ها در این ناحیه عمدتا در دامنه های شمالشرقی تا شمالی ارتفاعات و گاه در داخل فررفتگی های موجود در سنگ بستر نهشته شده اند. ساخت توده ای ، تناوب لایه های برنگ قهو ه ای تیره و روشن، حضور ندول های کربنات کلسیم و تعدادی آثار حفاری و صدف نرم تنان از مشخصات این لس ها می باشد. در این مطالعه با تطبیق لایه های تیره و روشن و منحنی تغییرات آب و هوای جهانی سعی در تخمین سن لایه های لس نمودیم. همچنین با استفاده از سرعت نهشته شدن لس و ضخامت طبقه لس توانستیم به سن مشابهی دست پیدا کنیم. در این مطالعه تعداد هفت نمونه لس مورد آنالیز دانه بندی قرار گرفت و نمودارهای تجمعی و هیستوگرام و نسبت جورشدگی به میانگین اندازه ذرات ترسیم شد و اطلاعات حاصله در تفسیر منشا و فاصله حمل ذرات استفاده گردید. در این بررسی همچنین جنس و گونه صدفها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت.