سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نادر کهنسال قدیم وند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
سیدحمید وزیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
ابوالقاسم محمودی – کارشناس ارشد مدیریت اکتشاف نفت تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر ۱۲۱ مقطع نازک میکروسکوپی از مقطع سطح الارضی در برش تنگ شیرین آب در تاقدیس سیاه کوه ایلام به منظور ارزیابی محیط رسوبگذاری سازند ایلام و بررسی تغییرات دیاژنتیکی آن مطالعه گردید . براساس مقاطع میکروسکوپی ، این منطقه با آهک پلاژیک شروع شده و بعد از یک لایه شیلی تبدیل به سنگ های آهکی محتوی فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیکمی شود. براین اساس دو رخساره عمیق و کم عمق در این منطقه قابل تشخیص است. بررسی ها نشان داد که این زون عمدتاً از سنگ آهک متراکم با بافت مادستون – وکستون و گاهی پکستون با درصدی شیل در بخش های میانی تشکیل شده است.