سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لادن هاشمی تهرانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
حسین محمدیان بیشه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مدیریت بار وسیله مؤثری جهت بهبود کارایی شبکه است که به صورت بهبود ضریب بار در مصارف مختلف و نیز ضریب بار کلی شبکه متبلور می شود. کم بودن ضریب بار، افزا بش هزینه های ثابت تولید را به همراه داشته و در واقع ضرری است که وزارت نیرو به خاطر عدم بهره گیری درست از ظرفیتهای الکتریکی منصوبه، متحمل می شود . افزایش ضریب بار به معنای استفاده بهتر از ظرفیت های تولید موجود است که نیاز وزارت نیرو را به ایجاد ظرفیتهای جدید کاهش می دهد. میانگین ضریب بار منطقه مازندران حدود ۵۰ درصد است که با توجه به پایین بودن این رقم باید برای بهبود آن چاره اندیشی می شد. با عنایت به تعداد کم مشترکین صنعتی و مصرف نسبتاً زیاد آنها در قیاس با سایر مشترکین، مطالعات ضریب بار در این گروه انجام شد.در این مطالعه وضعیت موجود مصرف صنایع یک مگاوات و بالاتر مورد بررسی دقیق، و پتانسیل افزایش ضریب بار در آنها مورد شناسایی قرار گرفته، و با استفاده از تشابه فرآیندها و تعمیم نتایج میزان افزایش ضریب بار صنایع کل منطقه در صورت اجرایی شدن راهکاره ای ارائه شده، برآورد گردیده است