مقاله مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعه موردی: جوانان شهر بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۹۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعه موردی: جوانان شهر بندرعباس
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت اجتماعی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله جوانان
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوری بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیان لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: همت صغری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان شهر بندرعباس است. این تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفته است. شیوه نمونه گیری، تصادفی سهمیه ای چند مرحله ای و حجم نمونه ۴۰۶ نفر بوده است. در ابتدا مطالعات پیشین بررسی شده و سپس با استفاده از نظریه گیدنز، جنکینزو بوردیو فرضیات تحقیق به آزمون گذاشته شد. لازم به ذکر است که متغیر سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل شامل میزان ارتباطات اجتماعی، صمیمیت اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی بوده و متغیر سرمایه فرهنگی نیز با سنجش میزان مصرف کالاهای فرهنگی به طور عینی و مهارت ها و توانایی های علمی، تحصیلی و فرهنگی و سطح تحصیلات سنجیده شده است. بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، چهار متغیرِ مشارکت مذهبی ــ سنتی، مشارکت فرهنگی ــ مدنی، مسافرت خارج، و صمیمیت اجتماعی وارد معادله شده و در مجموع ۴۷٫۵ درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی را تبیین کرده است.