مقاله مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ای و احساس امنیت اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۵۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ای و احساس امنیت اجتماعی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه های جمعی
مقاله امنیت اجتماعی
مقاله احساس امنیت اجتماعی
مقاله برجسته سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوری بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: کاوه مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم امنیت اجتماعی و احساس امنیت شهروندان، به عنوان عنصر کلیدی در دستیابی به اهداف پیش بینی شده، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و همیشه توجه جامعه شناسان و جرم شناسان را در پی داشته است. احساس امنیت شهروندان موجب بالا رفتن آسایش و رفاه آنها و پذیرش انجام امور تعهد و مسوولیت خواهد شد. از سوی دیگر، گسترش استفاده از رسانه های جمعی در سال های اخیر و تاثیراتی که این رسانه ها بر جامعه دارند، ذهن بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی را به خود مشغول داشته است. از این رو هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر رسانه های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی در جامعه شهری است، که شامل بررسی نظری و تجربی احساس امنیت می شود. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان ۳۵-۱۵ سال شهر سنندج است. تعداد نمونه با توجه به جامعه آماری و براساس جدول لین ۳۸۲ نفر تعیین شده است. شیوه نمونه گیری نیز نمونه گیری چند مرحله ای است. یافته ها حاکی است بین جنسیت، وضعیت تاهل، نوع مسکن و وضعیت سکونت با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنا برقرار است. برای آزمون تاثیر رسانه ها بر احساس امنیت، از روش تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد. یافته ها حاکی است که تاثیر تعاملی استفاده از تلویزیون داخلی و رادیو داخلی بیشترین تاثیر را بر احساس امنیت داشته است (F=10.534، Sig=0.000) در مراتب بعدی تاثیر تعاملی استفاده از اینترنت و بلوتوث، تلویزیون خارجی و بلوتوث، تلویزیون خارجی و موبایل، اینترنت و موبایل، تلویزیون خارجی و اینترنت قرار دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی است که از میان متغیرهای وارد شده، متغیرهای نوع مسکن، سن، رسانه و تحصیلات باقی می مانند که در مجموع ۳۸ درصد (R2=0.374) از متغیر وابسته را تبیین می کنند.