سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل صادقی نژادماسوله – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
فرخ پرافکنده – موسسه تحقیقات شیلات ایران
کیوان عباسی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
رضا تیموری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

بررسی وضعیت ذخایر سیاه ماهیان رودخانه کشکان استان لرستان باطول مسیر آبی ۱۶۰کیلومتری که بعدازمطالعات مقدماتی و جمع آوری اطلاعات لازم نسبت به تعیین ۶ایستگاه و نمونه بردار ازایستگاه ها حتی الامکان هر۴۵ روز یکبار با استفاده ازالکتروشوکر تورپرتابی و تورگوشگیر درطی دو سال ۸۳-۸۲ انجام گرفت از بین ۴۲۰۷ قطعه ماهیان این رودخانه ۱۸گونه ماهی شناسای گردید که بیشترین نمونه به ترتیب متعلق به Capoeta trutta با ۱۴۸۵ قطعه Cyprinion macrostomum با ۱۳۰۶ قطعه و Capoeta damascina با ۵۲۵ قطعه بدست امده است سه گونه از ماهیان جنس Capoetta به نامهای علمی C.aculata , C.damascine , C.trutta با تعداد ۲۱۱۵ قطعه بیش از۵۰درصد ترکیب گونه ای این رودخانه را تشکیل میدهند هر۳ گونه درایستگاه اول وجود دارند اما از ایستگاه دوم گونه C.aculata وجود ندارد و درایستگاه ششم فقط گونه C.trutta صید گردیده است.