سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس عرب دردری – گروه برق- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه جعفری
غضنفر شاهقلیان – استادیار گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا توکلی قیتانی – استادیار گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
خلیل جهان آرا – گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

پایداری و میرایی نوسانات در سیستم های قدرت به هنگام وقوع خطا و اغتشاسات گذرا، که به علت کمبود گشتاور میرا کننده به منظور غلبه بر اغتشاشات موجود ایجاد می شود، عواملی مهم هستند که توجه زیادی از طراحان سیستم قدرت را به خود معطوف می کند. خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC) یکی از خانواده ادوات facts است که توانایی قابل ملاحظه ای در میرایی ن واسانات و همچنین بهبود پایداری سیستم قدرت از طریق تنظیم مناسب راکتانس خطوط انتقال دارد. پایدار ساز سیستم قدرت (PSS) نیز با کنترل تحریک ژنراتورها می توان عاملی مهم در میرایی نواسانات باشد. این مقاله به بررسی تأثیر TCSC و PSS بر روی میرایی نوسانات سیستم قدرت در یک سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت (SMIB) همراه بار محلی می پردازد. نتایج شبیه سازی تأثیر به کارگیری همزمان TCSC و PSS را نسبت به استفاده مجزای آنها در میرایی سریعتر نوسانات سیستم قدرت نشان می دهد.