سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا یزدان پناه جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر
سارا درگاهی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کانسار مس دره زار در ۱۲ کیلومتری جنوب کانسار مس سرچشمه در مجموعه ماگمایی ارومیه-دختر واقع است. در این منطقه، یک استوک پورفیری ساب ولکانیک با سن الیگوسن در سنگهای آتشفشانی-رسوبی ائوسن از جنس آندزیت، تراکی آندزیت، بازالت، آگلومرا و توف نفوذ کرده است. دره زار گرانیتوئیدی استوک از سنگهای گرانیتوئیدی گرانودیوریت، گرانیت و کوارتزدیوریت تشکیل شده است. از لحاظ کانی شناسی مشتمل بر مینرالهای فلسیک کوارتز، پلاژیوکلاز، پتاسیم فلدسپار، و مینرالهای میفیک پیروکسن، هورنبلند و بیوتیت هستند. پلاژیوکلازها در این توده به دو صورت فنوکریستهای سابهدرال دارای ماکل آلبیتی و زونینگ که بخشهایی از آنها سریسیتی شده است و میکرولیتی سالمتر در زمینه وجود دارند. بیوتیتها نیز به دو نوع قابل تفکیک هستند: بیوتیتهای سابهدرال اولیه که بعضا بوسیله کلریت و اکسیدهای آهن جایگزین شده اند و بیوتیتهای انهدرال ثانویه که در طی فرآیندهای هیدروترمال ایجاد شده اند. سریسیت، کلریت، اپیدوت، کانی های رسی و اکسید آهن دیگر کانیهای ثانویه موجود هستند. نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپی، آنالیزهای شیمیایی و دورسنجی با سنجنده آستر، مبین وجود چهار هاله دگرسانی شامل پتاسیک، فیلیک، پروپیلیتیک و آرژیلیک است. همچنین مطالعه مقاطع صیقلی نشان می دهد که کانیهای پیریت، کالکوپیریت، کالکوسیت و مگنتیت عمدتا در قسمت های عمیق کانسار در زون هیپوژن بصورت پراکنده (انتشاری) و رگچه ای حضور دارند. کالکوپیریت مهمترین کانی سولفیدی مس می باشد که بطور بخشی جانشین بلورهای پیریت شده است. تبدیل کالکوپیریت به کالکوسیت خاص زون غنی شدگی سوپرژن بوده و در مقابل مالاکیت دارای گسترش قابل توجهی در زون اکسیدی است. کانی سازی مس بصورت رگه ای و انتشاری در قالب کانیهای سولفیدی و اکسیدی اولیه و ثانویه مشاهده می شود.