سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسنا ملکی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

روستاهای دستگردو و ملا احمد در بخش میانی زون ارومیه- دختر و شرق اصفهان واقع گردیده اند. سنگ های ولکانیک ائوسن این منطقه شامل گدازه های آندزیتی، تراکی آندزیت، پیروکسن آندزیت، لیتیک توف، توف برشی و ایگنیمبریت می باشند. گرانودیوریت ها با سن الیگوسن، سنگ های ولکانیک ائوسن را قطع کرده اند. از بین سنگ های ولکانیک ائوسن، آندزیت ها بیشترین فراوانی را دارند. کانی های اصلی تشکیل دهنده ی این سنگ ها کلینوپیروکسن (اوژیت)، ارتوپیروکسن (انستاتیت)، پلاژیوکلاز (آندزین تا بیتونیت) و آمفیبول (هورنبلند منیزیم دار) است. کانی های فرعی مگنتیت، ایلمنیت و اسفن بوده و کانی های ثانویه، مالاکیت، کلریت، کلسیت، اپیدوت، اکتینولیت، آلبیت، مونت موریلونیت و کریستوبالیت می باشند. بافت اصلی آندزیت ها پورفیریتیک بوده و بافت های گلومروپورفیری، غربالی، کرونا، آنتی راپاکیوی، بادامکی، شعاعی و پوئی کیلیتیک بافت های فرعی سنگ را تشکیل می دهند. دگرسانی پروپلیتیک، سیلیس زایی و کوارتز- اپیدوت، از دگرسانی های عمده در سنگ های ولکانیک منطقه مورد مطالعه می باشند. دگرسانی هایی سنگ های ولکانیک منطقه مورد مطالعه در ارتباط با توده نفوذی و گسل های منطقه بوده و تحت تأثیر محلول های گرمایی به وجود آمده اند. کانی سازی مس در سنگ های دگرسان مورد مطالعه به صورت رگه ای در قالب کانی های کربناته آبدار (مالاکیت) قابل مشاهده می باشد.