سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نفیسه کامبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی
کیوان خاکسار – استادیار گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
بهزاد غلامی – کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

رسوبات الیگو میوسن در بخشهای عمده ای از ایران مرکزی و دامنه جنوبی البرز شامل طبقاتی از آهک و مارن می باشد که بطور واضحی از نظر رنگ و لیتولوژی از سنگهای کم بیش قاره ای سیلیسی آواری سرخ زیرین و سرخ بالایی متمایز هستند این نهشته ها سازند قم نام دارند ودر واقع این رسوبات نشان دهنده آخرین پیشروی دریا الیگوسن – میوسن به پهنه ایران مرکزی هستند دراین مطالعه برشی موردبررسی در جنوبباختری قم کوه تخت چکاب قرار دارد که دارای ۲۷۰ متر ستبرا و شامل تناوبی از ماسه سنگ و آهک نازک تا ضخیم لایه – مارن – ژیپس و در برخی نقاط افق های از کنگلومرا می باشد دراین پژوهش به مطالعه دو کفه ای ها که بیشترین فراوانی را دربخش b, c1 ,f سازند منطقه مورد مطالعه دارد می پردازیم