سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد چراغی – رئیس دانشکده علوم پایه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهنام بلمکی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سهیل سبحان اردکانی –

چکیده:

کشور ایران با دارا بودن حدود ۵۲۱ گونه پرنده شناخته شده و همچنین ۱۰۵ زیستگاه مهم پرندگان، از جمله مناطق حساس زیست محیطی برای این رده جانوری در خاورمیانه می باشد. به علت وجود تالابها، آببندانها، دریاچه ها و دیگر اکو سیستمهای آبی بزرگ و کوچک در اقصاء نقاط کشور، خیل عظیمی از این پرندگان را گونه های آبزی و کنارآبزی زمستان گذران تشکیل می دهند. در این میان استان گیلان به خاطر شرایط مساعد محیطی و همچنین دارا بودن زیست بومهای آبی وسیع در جذب پرندگان مهاجر از با اهمیت ترین م ناطق در شمال کشور به شمار می آید . در این مطالعه، به بررسی دموگرافیک گونه های مهاجر زمستانه تیره Anatidae پرداخته و در ادامه زیستگاههای مهم این پرندگان در استان گیلان و تعداد و خصوصیات سیستماتیک گونه ها بررسی گردیده و در نهایت نوسان جمعیت در خلال سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۲ مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی در ۲۳ سایت مورد تحقیق نشان می دهد که ۲۵ گونه مهاجر زمستان گذران از تیره Anatidae در استان گیلان شناسایی گردیده که بیشترین تعداد گونه ها متعلق به خوتکا Anas crecca و اردک سرسبز Anas platyrhynchos و کمترین تعداد گونه های مشاهده شده، متعلق به گونه های غاز پا زرد Anser fabalis غاز پیشانی سفید کوچک Anser erythropus و مر گوس کاکلی Mergus serrator می باشد. همچنین آنالیز جمعیتی نیز بیانگر این است که طی ۱۴ سال آماربرداری، تفاوت معنی داری بین جمعیتهای شمارش شده وجود ندارد و به طور تقریب جمعیت پرندگان در سالهای مختلف از آهنگ منظمی پیروی می نماید