سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیامک کاظم زاده حنانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعت
فرزان پارسی نژاد شیرازی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شری

چکیده:

در این پژوهش حل چند مسئله کلاسیک توسط روش بدون شبکه نقطه محدود بر مبنای درون یابی حداقل مربعات متحرک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از حل مسئله هدایت با جواب های تحلیلی مقایسه شدند و با یک امتحان سازگاری که بر روی معادلات گسسته اعمال شد، تأیید گردیدند. بررسی های انجام گرفته نشان می دهند که توابع درون یابی درجه دوم بر خلاف توابع درجه اول، حساسیت کمی نسبت به دامنه نفوذ توابع وزنی در تقریب تابع دارند و دقت نتایج از الگوی مشابهی که توسط آزمایش سازگاری نشان داده می شود، پیروی می کند.