سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کورش متولی – گروه شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زهرا یعقوبی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

پژوهش در خصوص روکشهای نانو کامپوزیت بویژه در سه دهه اخیر مورد توجه محققان زیادی بوده است. فرآیند روکش کنندگی وچگونگی داخل کردن ذرات به روکش و بهینه سازی ویژگیهای مکانیکی و فنی روکشها نمونه هایی از این دست می باشند. در این تحقیق، نحوهروکش کنندگی کامپوزیتی نیکلی همگام با نانو ذرات از جنس اکسید بور با استفاده از روش آبکاری گسسته انجام گرفته است و در ادامه با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی ) SEM ( به بررسی ریخت شناسی دو نمونه روکش نانو کامپوزیتی و کامپوزیت عادی پرداختیم. رفتار سایشی آنها به روش Pin on plate بررسی گردید. آنگاه با کمک شیوه Impedance به بررسی رفتار خوردگی روکشهای نانو کامپوزیتی پرداخته شد. با اعمال دقیق شرایط مطلوب و بررسی شیوه رسوب ذرات در روکش، با روکش کنندگی نانو کامپوزیت می توان به خصوصیات مطلوب مکانیکی دست یافت و با استفاده از مکانیزمهای ساییدگی و خوردگی نانو کامپوزیت، می توان به اصلاح و بهبود رفتار خوردگی نسبت به روکش نیکل خالص دست یافت.نهایتأ، به این نتیجه که مقاومت در برابر خوردگی روکشهای نانو کامپوزیتی بالاتر از روکشهای نیکلی خالص می باشد رسیدیم.